OM OSS

Vår historia


Morgongåva Företagspark AB bildades år 2000. Företagsparken var en framtidsinriktad satsning av lokala företagare och privatpersoner, med familjen Anders Wall som huvudägare. Affärsidén var att skapa en plats för att ge näring till både små och stora företag i de gamla nedlagda industrifastigheterna på orten.

År 2000 var Morgongåva en typisk avfolkningsort i glesbygden. Det stora industriområde som under stor del av 1900-talet hade tillverkat jordbruksmaskiner i mängder stod med tomma lokaler. Samhället var i en tyst tillvaro, vilket var långt ifrån hur det var när fabriken var i gång.

Morgongåva Företagspark förvärvade det stora industriområdet och sedan dess har mycket hänt....

Morgongåva Företagspark är idag ett betydande logistiknav för främst aktörer inom e-handeln och har bland annat Apotea, Adlibris, Babyland och Widfoss som hyresgäster. Tidigare omfattade företagsparken ca 30 000 uthyrningsbar kvadratmeter. Idag är det 130 000 kvadratmeter.

Morgongåva Företagspark har fått Morgongåva att lyfta och det är återigen liv och rörelse i företagsparken och i samhället.