Representanter från Adlibris samt de olika leverantörerna

Adlibris framtidssäkrar med automatiserad logistiksatsning

17 januari 2024 - NYHET 
Adlibris bygger ut i Morgongåva och investerar i den senaste tekniken för logistikautomation. Avtal har nu tecknats med Element Logic, SGA och Nöjd AB för att möjliggöra ökad leveransprecision och ännu mer effektiv logistik.

Efter att ha tecknat ett 10-årigt avtal med Morgongåva Företagspark AB för nya lokaler pågår byggnationen och anläggningen beräknas vara i drift under 2025. Initiativet är en strategisk satsning för att bygga en logistiklösning i framkant och därmed befästa Adlibris position som en av de ledande e-handlarna i Norden. 

För detta ändamål har Adlibris valt att teckna avtal med Element Logic för en Autostore-lösning för plockautomation, med SGA för moderna bansystem samt med Nöjd AB för bästa möjliga packautomation.

Den nybyggda anläggningen kommer att utrustas med högautomatiserade och moderna logistiklösningar som skapar förutsättningar för optimerade logistikflöden. 

Läs mer: Adlibris automatiserade logistiksatsning - leverantörer klara