Nybyggnationen av Adlibrisgruppens nya Hus F är i full gång

19 december 2018 - NYHET

Byggnaden blir drygt 3 500 kvm och inflyttning är planerad till våren 2019. Den invändiga takhöjden blir ca 9,5 meter.
För att energieffektivisera byggnaden kommer elförsörjning delvis att vara från den nyligen installerade solcellsanläggningen på 255kW som finns på en befintlig byggnad intill. Ledbelysning installeras i hela huset. Byggnaden blir också förberedd för att kunna byggas ut ytterligare för framtida expansionsbehov.
Adlibris kommer att göra stora investeringar i lokalerna i form av bland annat logistikinfrastruktur för att ytterligare höja effektivitet och varuflöde i verksamheten.
För att miljöoptimera sophantering i produktionen kommer speciella transportband att sortera kartong, plaster mm och komprimatorer pressar avfallet till minimal volym.