Jättekliv för fortsatt utveckling av Morgongåva

20 februari 2023 - NYHET

Vi är tacksamma för att kommunen har arbetat fram en ny fördjupad översiktsplan som kortar ledtiderna och underlättar för nya detaljplaner ochmöjligheten att ge bygglov.