Morgongåva Företagspark tecknar nya hyreskontrakt med Bonnierägda Adlibrisgruppen

4 september 2018 - NYHETER

Henrik Lindley, VD Morgongåva Företagspark och Johan Kleberg, VD Adlibrisgruppen undertecknar de nya hyresavtalen. (Fotograf: Elin Rembrandt)

Utvecklingen av e-handelscentret i Morgongåva fortsätter. Ännu fler arbetstillfällen skapas när Morgongåva Företagspark nu uppför ytterligare en ny byggnad för Adlibrisgruppen, som expanderar kraftigt i Morgongåva. Den nya byggnaden, där bygglov redan är beviljat, kommer att vara inflyttningsklar våren 2019.
-Det är fantastiskt roligt att vi fortsätter det fina samarbetet med Adlibris och nu landar de nya långa hyresavtalen som också innebär nybyggnation av drygt 3 500 kvm, säger Henrik Lindley, VD för Morgongåva Företagspark.
-Med allt fler kunder, som handlar allt oftare, räcker inte de stora investeringar vi redan gjort i år för att utöka och effektivisera vår logistik. Tillsammans med Morgongåva Företagspark har vi sett behovet av en långsiktig plan för att växa ytterligare. Med nybyggnationen blir vi rustade för fortsatt tillväxt under 2019. Med långsiktigheten i avtalen kan vi jobba ännu hårdare för att vara en attraktiv arbetsplats för våra all fler nuvarande och framtida medarbetare i Morgongåva, säger Johan Kleberg VD för Adlibrisgruppen.