Välkommen Dan Carlsson

23 oktober 2023 - NYHET

Vi hälsar Dan Carlsson varmt välkommen som förvaltare på Morgongåva Företagspark och Domarbo skog.

Arbetsuppgifterna är i huvudsak löpande drift- och förvaltningsfrågor.

Kontaktuppgifter
Mobil: 073-024 50 19
E-post: dan.carlsson@morgongavaforetagspark.se